Nhiều người có nhu cầu đi kiểm tra và gặp khó khăn khi đăng ký. Chúng tôi đã thay đổi cách đăng ký để đi kiểm tra. 

Anh/chị không phải theo dõi lịch thi trên trang web nữa.

NViệc đăng ký kiểm tra mới đối với Anh/chị là:

  • Anh/chị có thể đăng ký vào bất ký lúc nào và không bị hạn chế.
  • Trong mẫu đăng ký, có thể chọn trường mà anh/chị muốn đến làm bài.
  • Sau khi gửi đăng ký, anh/chị sẽ nhận được xác nhận.
  • Khi nào có chỗ tại trường mà mình đăng ký, đơn đăng ký được  tự tạo và anh/chị sẽ nhận được xác nhận. Đăng ký trực tuyến được tạo theo thứ tự trong hệ thống đăng ký.
  • Trường sẽ liên lạc với anh/chị và sẽ giúp anh/chị hoàn thành việc đăng ký kiểm tra.
  • Anh/chị có thể liên tục kiểm tra tình trạng đăng ký của mình và biết được số người đăng ký đang chờ trước anh/chị.  

Nếu anh/chị muốn đăng ký, hãy sử dụng nút "Đăng ký".

Đăng ký